วิธี Login ใช้งาน Control pannel

วิธีเช้าใช้งาน
  1. ใส่ URL: https://yourdomain.com:2222 


  2. Login โดยใช้ User และ password ที่ส่งให้ทาง e-mail
  • directadmin, control pannel, how to
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีสร้าง FTP User สำหรับใช้งาน

วิธีสร้าง FTP User สำหรับใช้งานผ่าน DirectAdmin Login เข้าระบบ DirectAdmin Click "FTP...

วิธีสร้างฐานข้อมูล (Mysql)

วิธีสร้างฐานข้อมูล Mysql ผ่าน DirectAdmin Login เข้าระบบจัดการเวป DirectAdmin เลือก "Mysql...

วิธีเรียกใช้ phpMyAdmin

วิธีเรียกใช้ phpMyAdmin เข้าโดยใช้ URL: http://yourdomain.com/phpmyadmin ใส่ "user" &...

Powered by WHMCompleteSolution