วิธีสร้างฐานข้อมูล (Mysql)

วิธีสร้างฐานข้อมูล Mysql ผ่าน DirectAdmin

  1. Login เข้าระบบจัดการเวป DirectAdmin
  2. เลือก "Mysql Management"


  3. เลือก "Create new Database"


  4. ตั้งค่าฐานข้อมูล


  5. Click "Create"
  • directadmin, howto, mysql, database, control pannel
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธี Login ใช้งาน Control pannel

วิธีเช้าใช้งาน ใส่ URL: https://yourdomain.com:2222  Login โดยใช้ User และ password...

วิธีสร้าง FTP User สำหรับใช้งาน

วิธีสร้าง FTP User สำหรับใช้งานผ่าน DirectAdmin Login เข้าระบบ DirectAdmin Click "FTP...

วิธีเรียกใช้ phpMyAdmin

วิธีเรียกใช้ phpMyAdmin เข้าโดยใช้ URL: http://yourdomain.com/phpmyadmin ใส่ "user" &...

Powered by WHMCompleteSolution