วิธีเรียกใช้ phpMyAdmin

วิธีเรียกใช้ phpMyAdmin

  1. เข้าโดยใช้ URL: http://yourdomain.com/phpmyadmin
  2. ใส่ "user" & "password" 
  • phpmyadmin, control pannel, how to, directadmin
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธี Login ใช้งาน Control pannel

วิธีเช้าใช้งาน ใส่ URL: https://yourdomain.com:2222  Login โดยใช้ User และ password...

วิธีสร้าง FTP User สำหรับใช้งาน

วิธีสร้าง FTP User สำหรับใช้งานผ่าน DirectAdmin Login เข้าระบบ DirectAdmin Click "FTP...

วิธีสร้างฐานข้อมูล (Mysql)

วิธีสร้างฐานข้อมูล Mysql ผ่าน DirectAdmin Login เข้าระบบจัดการเวป DirectAdmin เลือก "Mysql...

Powered by WHMCompleteSolution